Търсене в този блог

петък, 20 юни 2014 г.

Лятно, коктейлно био плато

     Днес в рубриката "Гурме с магазин Дар от Боговете и Вкуснотека" искам да ви дам една вкусна и красива идея за лятно коктейлно плато. Поднесох екзотичната салата в купа от пъпеш, аранжирана върху плато от рукола, свежи плодове и коктейлни хапки от бразеола с праскова, козе сирене и рукола. Различното в моето лятно плато е това, че е приготвено с най-новото от качествения био асортимент на магазин "Дар от Боговете" - био сирене Гауда с босилек, био сирене Чедър, био Мортадела и био Бразеола.

        

      Био сиренето Чедър се произвежда от 4 поколения на фамилията Singleton в Англия, от далечната 1934 г. Нежният и богат на вкус Чедър е сред най-добрите им продукти в Обединеното Кралство. Характерен за него е наситено оранжевият му цвят. 
     Био сиренето Гауда с босилек е сред най-селектираните продукти на холандската фирма Vanderstere. Известни са със своите 100 % органични сирена, без подобрители и консерванти. Млякото е висококачествено, благодарение на свободната паша на кравите, в следствие на което сирената съдържат по-голямо количество омега - 3 мастни киселини, които са полезни за сърцето и кръвоносните съдове. Vanderstere е печелила много награди за иновативния си подход в производството на сирена, както и за това, че добавят подправки в тях - например ароматната Гауда с босилек. 
      Сред най-интересните продукти в био гамата на магазина са колбасите на италианската фирма Zuarina - био Бразеола и био Мортадела. Висококачествено месо, супер модерни заводи и дълго зреене са само част от тайните на най-добрите колбаси на Италия. 
       Бразеолата е непознат у нас колбас. Тя представлява тънко нарязано,  сушено говеждо месо. Напомня пастърма, но без излишната соленост. Деликатесът може да се произвежда само от килот (горната външна част на задния бут), рамстек (вътрешната част на задния бут), триъгълно филе (меката вътрешна част между корема и бедрото), шол и по-точно вайсбрат и бут. Сушенето се извършва при контролирана температура не по-малка от 20 и не по-висока от 30°С и влажност на въздуха между 35 и 65%. Брезаола не е само много вкусно и питателно месо, но тя съдържа и голям процент желязо, което, както е известно, е лек срещу анемията. Италианците я предпочитат съвсем чиста, с няколко капки зехтин и лимонов сок или заедно с огромни количества рукола и парченца прошуто крудо.
          Мортадела е кралицата на италианските шунки. Главните съставки на вкусния колбас са първокласно свинско месо, парченца сланина, зрънца кориандър, сол, бял пипер, зрънца черен пипер, различни подправки, шам фъстък.
        Можете да откриете целия асортимент био колбаси и сирена в магазини "Дар от Боговете".


 Продукти за салатата в купа от пъпеш:

1 голям пъпеш
1 ч.ч. паста мидички
5-6 чери доматчета
шепа листа рукола
шепа листа зелена салата
шепа листа лоло россо
100 г био сирене Гауда с босилек Vanderstere
100 г био сирене Чедър Singleton
100 г био Мортадела Zuarina
зехтин
сокът от половин лимон
сол

продукти за коктейлни хапки с Бразеола:10 слайса Бразеола Zuarina
2 праскови
100 г козе сирене Chavroux
листа рукола

клечки за зъби

2-3 кайсии
3-4 ягоди
цветенца от пъпеш
рукола
кубчета сирене Чедър и Гауда
прясна мента


Разрежете пъпеша на две половини и издълбайте едната. Обърнете я да се отцеди, след което я подсушете със салфетка. От изрезките изрежете цветенца пъпеш.
Сложете пастата да се свари, заедно с 1 ч.л. сол. Отцедете я. Подгответе си продуктите. Нарежете чери доматите. Нарежете сирената и Мортаделата на кубчета. Нарежете салатите. 
Декорирайте всички продукти в купата от пъпеш. Подправете със зехтин, лимонов сок и сол.

Направете коктейлните хапки, като в резен бразеола сложите парченце козе сирене, листа рукола и обелено парче праскова. Завийте на стегнато рулце и боднете с клечка. 
Покрийте платото със свежа рукола. Нарежете плодове, декорирайте с цветенца пъпеш, кубчета сирена и прясна мента.
Поднесете веднага. 

Да ви е сладко!

Summer, cocktail bio plateau


Today in section "Gourmet shop Gift from the gods and Vkusnoteka" I want to give you a delicious and beautiful idea for a summer cocktail plateau. I have served my exotic salad in a bowl of melon, arranged on a plateau of arugula, fresh fruits and canapés from brazeola, peach with goat cheese and arugula. The difference in my summer plateau is that it is being prepared with the latest range of quality organic products of "Gift from the Gods" - Organic Gouda cheese with basil, organic cheddar cheese, organic and bio Brazeola Mortadella.
Organic Cheddar cheese is produced by four generations of family Singleton in England from 1934. The gentle and rich cheddar flavor is among the best of their products in the United Kingdom. It is characterized by a deep orange color. 
Bio Gouda cheese with basil is among the selected products of the Dutch company Vanderstere . They are known for their 100% organic cheeses without enhancers and preservatives. Milk is high quality, thanks to the free grazing cows, in consequence of which the cheeses contain higher amounts of omega - 3 fatty acids which are useful for the heart and blood vessels. Vanderstere has won many awards for its innovative approach in the production of cheese, and for adding spices in them - such as Gouda with fragrant basil. 
Among the most interesting products in the bio range of the shop are the sausages of the Italian company Zuarina - bio Brazeola and Mortadella. High quality meat, super modern plants and ripening are just some of the secrets of the best Italian sausage. 
Brazeola is a stranger in our country. It represents a thinly sliced ​​dried beef. Reminds pastarma, but without excess salinity.Delicacies can be produced only from kilowatt (upper outer rear leg), rump (the inside of the back leg) triangular fillet (the soft inner part between the abdomen and thigh), topside and silverside and right leg. Drying takes place at a controlled temperature of not less than 20 and not higher than 30 ° C and humidity between 35 and 65%. Brezaola is not only delicious and nutritious meat, but it contains a large percentage of iron, which, as is known, is a remedy for anemia. Italians prefer it very clean, with a few drops of olive oil and lemon juice or with huge amounts of arugula and prosciutto crudo pieces. 
Mortadella is the queen of Italian hams. The main ingredients of the delicious sausage premium pork, bacon pieces, beads coriander, salt, white pepper, black pepper grains, spices, pistachios. You can find a whole range of organic sausages and cheeses in shops "Gift from the Gods."

Ingredients for the salad in a bowl of melon:
1 large mellon
1 cup pasta shells
5-6 cherry tomatoes
handful of arugula leaves
handful of lettuce leaves
handful of leaves Lollo Rosso
100g Organic Gouda cheese with basil Vanderstere
100 g organic cheddar cheese Singleton
100 g Mortadella Zuarina organic
olive oil
juice of half a lemon
salt 

Ingredients for canapés with Brazeola:
10 Brazeola Zuarina slice
2 peaches
100 g goat cheese Chavroux
arugula leaves

toothpicks 

apricots 2-3 
3-4 strawberries
melon flowers 
arugula 
diced Cheddar cheese and Gouda
fresh mint

Cut the melon in half and carve one. Turn it to drain, then dry it with a towel. Cut melon flowers.
Put the pasta to boil along with 1 tsp salt. Drain. Prepare products. Cut the cherry tomatoes. Cut cheese and mortadella cubes. Cut salad. 
Decorate all the ingredients in the mellon bowl. Season with olive oil, lemon juice and salt.

Make canapés, in brazeola. Place a slice of goat cheese, arugula leaves and peeled peach slice. Turn tight roll, poked with a stick. 
Cover plate with fresh arugula. Cut fruit, decorate with flowers melon, cheese cubes and fresh mint.
Serve immediately. 


Enjoy your meal!1 коментар:

  1. Истинско гурме предложение, за ценители! Превъзходно предложение, Ани! Прегръдки и прекрасна нова седмица!

    ОтговорИзтриване